Menu

Cito toets groep 4

Alles dat je moet weten

Oefenen voor de Cito groep 4? Ja!

De kinderen van groep 4 maken ieder jaar een Cito-toets van het leerlingvolgsysteem (LVS). Ten eerste in januari , de toets Cito M4. De tweede Cito-toets van groep 4 is in mei of juni en heet E4. Wat is nu fijn om als ouder van een kind in groep 4 over de Cito’s M4 en E4 te weten? Aan de hand van dit artikel zullen we u meer vertellen over de Cito-toetsen in januari en december van groep 4. Daardoor bent u duidelijk geïnformeerd. 

 

Inhoud

Om direct te beginnen gaat het om deze toetsen die in groep 4 in januari en mei/ juni worden afgenomen: rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. De kinderen ondergaan een toets over alle lesstof die behandeld is in groep 4 (BRON). Onder andere: delen en vermenigvuldigen, rekenen tot en met 1 . Met het oog op spelling gaat het categoriewoorden en werkwoorden juist kunnen spellen. Woordenschat wordt getest via woorden die alle kinderen in groep 4 moeten kunnen toepassen. Bij tekstbegrip en begrijpend lezen gaat het om de wijze waarop teksten behandeld en verwerkt worden. Alle genoemde vakken en onderdelen komen door het leerjaar heen langs en moeten kunnen worden toegepast. 

 

Belang van de toetsen 

Met welke bedoeling neemt de basisschool deze Cito’s bij kinderen af? Wat is er zo nuttig aan de Cito-scores in groep 4? De school heeft als taak om het leren van kinderen vast te leggen. Door elk jaar twee keer een Cito te doen is het leren helder in beeld te brengen. De docenten van groep 4 kunnen zien of leerlingen en groepen genoeg ontwikkelen. Wanneer dat niet het geval is, kan een plan worden opgesteld om het kind te begeleiden. Tot slot zijn de Cito-scores van belang voor de overgang van de basisschool naar het vo. Scores van toetsen helpen bij die verwijzing. 

 

Voorbereiding op de toetsen 

Normaal gesproken is het zo dat de basisschool haar leerlingen voorbereid op belangrijke toetsen van M4 en E4. De getoetste stof komt dan ook dagelijks terug. Er kan dus gezegd worden dat leerlingen automatisch worden voorbereid op de Cito-toetsen M4 en E4. Helaas geldt dat niet zo breed, want Cito’s verschillen nu eenmaal van de normale toetsen uit de methode. Niet alleen de inhoud is moeilijker, ook de opzet is anders dan leerlingen gewend zijn van methodetoetsen. Om die reden is het dat veel ouders besluiten om deze belangrijke toetsen thuis samen te oefenen. Daar zijn speciale oefenboeken voor, die weten wat er in groep 4 allemaal geleerd moet worden. De Cito Oefenboeken van Educazione kunnen ingezet worden om kinderen zeer goed voor te bereiden op de Cito-toetsen van januari en mei. 

 

Cito thuis oefenen 

De uitgeverij Educazione heeft drie complete oefenboeken ontworpen voor groep 4. Met deel 1 worden kinderen voorbereid op de Cito-toets van januari (M4), terwijl deel 2 zich richt op de toets van mei (E4). Deel 3 is de meest complete Citotrainer voor groep 4 en betreft een bundeling van deel 1 en 2. Meer dan 33 opdrachten per deel bieden deze Cito-toets oefenboeken volop oefenmateriaal om alle belangrijke Cito’s van groep 4 te trainen met uw kind. Op het gebied van rekenen en taal komt alles aan de orde. Educazione’s oefenboeken worden jaarlijks door veel ouders gebruikt om hun kinderen goed voor te bereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken zijn als ebook of echt boek bestelbaar. Als je meer wil weten bezoek je de volgende websites:

 

Conclusie

In groep vier van de basisschool worden twee zeer belangrijke toetsen gemaakt: de Cito-toets Midden en Eind. De toetsen gaan in op alle vakgebieden en zijn erg zinvol omdat ze de leerresultaten in kaart brengen. Leerkrachten gebruiken de uitslagen van de toetsen om verdere plannen te maken. Vanwege het grote belang van de Cito-scores besluiten veel ouders en opvoeders om hun kinderen voor te bereiden op deze momenten. Educazione’s oefenboeken helpen hierbij. In de Cito oefenboeken komen alle onderwerpen, vakgebieden en strategieën uit groep 4 aan bod en worden leerlingen zeer stevig en uitgebreid klaargestoomd voor de toetsen van het vierde leerjaar. 

 

 

Inhoud

Welkom op deze pagina die u volledig informeert over de Cito-toets van groep 4.